Lapalapító: Honvédelmi Minisztérium

 

Kiadja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

A kiadásért felel: Prof. Dr. Patyi András rektor

Megjelenik évente tíz alkalommal.

 

 

Szerkesztőbizottság: Siklósi Péter (elnök), Nemeslaki András, Kovács László, Szenes Zoltán, Gazdag Ferenc, N. Rózsa Erzsébet, Füzes Oszkár, Varga Krisztián

Főszerkesztő: Tálas Péter
Olvasószerkesztő: Bazsó Márton
Szerkesztőségi titkár: Kecskés Tímea

A szerkesztőség címe: 1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.
Telefonszám: 06 1 432-9092
Fax: 06 1 432-9058
Email: nemzetesbiztonsag@uni-nke.hu 

A kiadásban közreműködik a Kornétás Kiadó Kft.
Felelős vezető: a Kft. ügyvezető igazgatója
Korrektor: Vermes Judit
Műszaki szerkesztő: Mikó László

A nyomdai munkákért felel: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gazdasági főigazgatója

HU ISSN 1789-5286

A honlapot szerkeszti: Rácz András

Előfizetés

Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Levél Üzletág, Központi Hírlap Iroda 1900 Budapest
Fax: 06 1 303-3440
Előfizethető: az ország valamennyi postahelyén, valamint a hírlapot kézbesítőknél és az egyesített kézbesítőknél, e-mailen: hirlapelofizetes@posta.hu
Információ: 06 80 444-444;
Továbbá a Stúdió könyvesboltban, 1138 Budapest, Népfürdő u. 15/D, tel/fax: 359-6461, 359-1964.
E-mail: lukacs.gyorgyi@kornetas.hu

Előfizetési díj egy évre: 8820 Ft
Egy szám ára: 890 Ft

A megrendelés nélkül küldött kéziratokat lehetőségeink szerint gondozzuk.